Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoorust toetati Lääne-Eesti Vabatahtliku Reservpäästerühma projekti „Vabatahtlike merepäästevõimekuse ja -valmiduse tõstmine“ summas 1960,65 eurot.

Projekti tulemusena tõusis merepäästeväljaõppega vabatahtlike päästevõimekus ja -valmidus, tagatud on vabatahtlike endi turvalisus ja teenuse kiirem osutamine, mille tulemusena omakorda on tõusnud piirkonna turvalisuse tase.

Antud projekti raames soetati rühmale 2 kvaliteetset ja spetsiaalselt merepäästesündmuste tarvis valmistatud kuivülikonda, mis hoiavad päästja soojas ja kuivas ning tagavad vette sattumisel ujuvuse. Kuivülikonnad on äärmiselt vastupidavad ning oluliseks abivahendiks päästetöödel.


Reostustõrjeõppus Kasaril

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm osales 11.09 Päästeameti reostustõrjeõppusel Kasari jõel.
Meie liikmete roll oli õlireostuskonteinerist koristusvahendite väljaandmine, kaasaaitamine poomi paigaldamisel ja osalemine õlikoristusstöödel.

Lisaks päästjatele ja vabatahtlikele osalesid õppusel keskkonnaameti, -inspektsiooni ja Eestimaa Looduse Fondi inimesed.

Ohutuspäev Haapsalus

31. augustil osalesime Haapsalus Rannarootsi keskuse juures toimunud Läänemaa ohutuspäeval.
Meie ülesanne oli läbi viia auhinnamängu ja meie koerterühma liikmed demonstreerisid otsingukoerte oskusi.

Metsakustutusõppus Vormsil

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm osales 12.06 Päästeameti metsakustutusõppusel Vormsil. Meie liikmete rolliks oli osalemine voolikukonteineri lahtipakkimisel, magistraalliini moodustamisel ja metsakustutustöödel. Samuti pärastine voolikute kokkukorjamine ja voolikukonteineri kokkupakkimine.

Oma osa said ka meie merepäästjad, sest õppuse ühe osana mängiti läbi erinevad transpordivõimalused saarele.

Osalesime KEAT laagris Roostal

Taaskordsel Lääne- ja Hiiumaa koolide kuuendatele klassidele mõeldud ohutuslaager KEAT (Kaitse end ja aita teist) on läbi saanud.Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm korraldas laagris kontrollpunkti, mille sisuks oli näidata oma oskusi ja teadmisi metsa eksimise vältimiseks ja eksimise korral käitumiseks.

Samuti tegid meie koerarühma päästekoerad demonstratsioonesinemise.

Vaata pilte meie Google+ lehelt

Otsingukoolitused aprillis

01-02 ja 15-16 aprillil toimusid kaheõhtused maastikuotsingukoolitused. Kui esimesel õhtul käidi üle teooria, siis teisel õhtul prooviti lumest hoolimata järgi, kui lihtne või raske on ahelikus liikuda, seda juhtida või õiget suunda hoida. Ning kui keeruline ikkagi võib olla kannatanut leida isegi lumest. Samuti väike praktiline meeldetuletus, et tavatingimustes on otsingukoer kordades efektiivsem, kui üks inimene ahelikus.