LEADER projekti toel saime mobiilse kuivatushaagise


LEADER projekti „Vabatahtlike merepäästjate varustuse hoolduseks ja hoiustamiseks vajaliku kuivatushaagise soetamine” abil on meil nüüd mobiilne kuivatushaagis, kus on võimalik tingimustele vastavalt hoiustada ning kuivatada kvaliteetset spetsiifilisterepäästevarustust (nt kuivülikonnad, kiivrid, päästevestid jm). 

Projektist lähemalt saab lugeda siit

Reostustõrjeõppus Kasaril

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm osales 11.09 Päästeameti reostustõrjeõppusel Kasari jõel.
Meie liikmete roll oli õlireostuskonteinerist koristusvahendite väljaandmine, kaasaaitamine poomi paigaldamisel ja osalemine õlikoristusstöödel.

Lisaks päästjatele ja vabatahtlikele osalesid õppusel keskkonnaameti, -inspektsiooni ja Eestimaa Looduse Fondi inimesed.

Ohutuspäev Haapsalus

31. augustil osalesime Haapsalus Rannarootsi keskuse juures toimunud Läänemaa ohutuspäeval.
Meie ülesanne oli läbi viia auhinnamängu ja meie koerterühma liikmed demonstreerisid otsingukoerte oskusi.

Metsakustutusõppus Vormsil

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm osales 12.06 Päästeameti metsakustutusõppusel Vormsil. Meie liikmete rolliks oli osalemine voolikukonteineri lahtipakkimisel, magistraalliini moodustamisel ja metsakustutustöödel. Samuti pärastine voolikute kokkukorjamine ja voolikukonteineri kokkupakkimine.

Oma osa said ka meie merepäästjad, sest õppuse ühe osana mängiti läbi erinevad transpordivõimalused saarele.

Osalesime KEAT laagris Roostal

Taaskordsel Lääne- ja Hiiumaa koolide kuuendatele klassidele mõeldud ohutuslaager KEAT (Kaitse end ja aita teist) on läbi saanud.Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm korraldas laagris kontrollpunkti, mille sisuks oli näidata oma oskusi ja teadmisi metsa eksimise vältimiseks ja eksimise korral käitumiseks.

Samuti tegid meie koerarühma päästekoerad demonstratsioonesinemise.

Vaata pilte meie Google+ lehelt