Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoorust toetati Lääne-Eesti Vabatahtliku Reservpäästerühma projekti „Vabatahtlike merepäästevõimekuse ja -valmiduse tõstmine“ summas 1960,65 eurot.

Projekti tulemusena tõusis merepäästeväljaõppega vabatahtlike päästevõimekus ja -valmidus, tagatud on vabatahtlike endi turvalisus ja teenuse kiirem osutamine, mille tulemusena omakorda on tõusnud piirkonna turvalisuse tase.

Antud projekti raames soetati rühmale 2 kvaliteetset ja spetsiaalselt merepäästesündmuste tarvis valmistatud kuivülikonda, mis hoiavad päästja soojas ja kuivas ning tagavad vette sattumisel ujuvuse. Kuivülikonnad on äärmiselt vastupidavad ning oluliseks abivahendiks päästetöödel.


Reostustõrjeõppus Kasaril

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm osales 11.09 Päästeameti reostustõrjeõppusel Kasari jõel.
Meie liikmete roll oli õlireostuskonteinerist koristusvahendite väljaandmine, kaasaaitamine poomi paigaldamisel ja osalemine õlikoristusstöödel.

Lisaks päästjatele ja vabatahtlikele osalesid õppusel keskkonnaameti, -inspektsiooni ja Eestimaa Looduse Fondi inimesed.

Ohutuspäev Haapsalus

31. augustil osalesime Haapsalus Rannarootsi keskuse juures toimunud Läänemaa ohutuspäeval.
Meie ülesanne oli läbi viia auhinnamängu ja meie koerterühma liikmed demonstreerisid otsingukoerte oskusi.

Lastering alustas teist õppeaastat

Neljapäeval, 18. oktoobril said sel sügisel esmakordselt kokku päästeringi lapsed. Kohal oli 14 last, registreerunuid on paarkümmend.
Esimesel kokkusaamisel tegid lapsed tutvust piirivalvurite tööga ja said ka piirivalvealusega merel käia.
Päästeringis õpetatakse lastele tule-, vee- ja liiklusohutuse põhitõdesid. Räägitakse päästja tööst ja näidatakse kasutatavat tehnikat.
Päästeringi järgmine kokkusaamine on 1. novembril kl 16.30 Haapsalu komandos (Tööstuse 19)