LEADER projekti toel saime mobiilse kuivatushaagise


LEADER projekti „Vabatahtlike merepäästjate varustuse hoolduseks ja hoiustamiseks vajaliku kuivatushaagise soetamine” abil on meil nüüd mobiilne kuivatushaagis, kus on võimalik tingimustele vastavalt hoiustada ning kuivatada kvaliteetset spetsiifilisterepäästevarustust (nt kuivülikonnad, kiivrid, päästevestid jm). 

Projektist lähemalt saab lugeda siit

Reostustõrjeõppus Kasaril

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm osales 11.09 Päästeameti reostustõrjeõppusel Kasari jõel.
Meie liikmete roll oli õlireostuskonteinerist koristusvahendite väljaandmine, kaasaaitamine poomi paigaldamisel ja osalemine õlikoristusstöödel.

Lisaks päästjatele ja vabatahtlikele osalesid õppusel keskkonnaameti, -inspektsiooni ja Eestimaa Looduse Fondi inimesed.

Ohutuspäev Haapsalus

31. augustil osalesime Haapsalus Rannarootsi keskuse juures toimunud Läänemaa ohutuspäeval.
Meie ülesanne oli läbi viia auhinnamängu ja meie koerterühma liikmed demonstreerisid otsingukoerte oskusi.