Tulekahjud

Vabatahtliku reservpäästerühma liikmed on läbinud abipäästja koolituse ja toetavad kutselisi päästjaid nende tegevuses. Nii mõnigi päästerühma liige on osalenud suurte metsapõlengute kustutustöödel.

Rabakustutustööd Ellamaal 2007. aastal

Metsatulekahju Veskijärvel 2008. aastal