Ennetus

Kuigi pääste- ja otsingutööd tunduvad paljudele huvitavad, on need siiski märgiks sellest, et midagi on viltu läinud ja õnnetus on juba juhtunud. Päästerühm tegeleb ennetustööga, sest ennetus on parem kui õnnetus.

Läbi aastate oleme olnud partneriks Politsei- ja Piirivalveametile, Päästeametile ja Kaitseliidule avalikel üritustel ohtusalase info jagamisel. Nii näiteks oleme mitmetel kordadel osalenud Läänemaa maakaitsepäeval, Elustiilimaratonil, 6. klasside võistlusmängul KEAT ja veidi suurematele mõeldud samalaadsel üritusel ÖÖKEAT.

Viime läbi tule-, vee- ja jääohutuse ning otsinguteemalisi koolitusi koolides, laagrites, küla- ja suvepäevadel jm.

Meie liikmed teevad ka kodukülastusi, et üle vaadata, kas tuleohutusega on kodus kõik korras ja anda nõua, kuidas kodu ohutumaks muuta.

2010-2011. aastal korraldasime Läänemaa äärealadel elavatele eakatele Memme-Taadi kooli, mille käigus tõstsime nende (tule)ohutusalast teadlikkust läbi koolituste ja kodukülastuste. Projekti toetas Päästeamet läbi projektikonkursi “Õnnetuste ennetamine 2010″