Ohutuspäev Haapsalus

31. augustil osalesime Haapsalus Rannarootsi keskuse juures toimunud Läänemaa ohutuspäeval.
Meie ülesanne oli läbi viia auhinnamängu ja meie koerterühma liikmed demonstreerisid otsingukoerte oskusi.

Maakaitsepäev Kullamaal 23.06


Võidupühal osalesime koos päästeameti, politsei ja Kaitseliiduga Kullmaal Maakaitsepäeval.
Aitasime päästeametit ennetustelgis ja viisime läbi kustutikoolitust. Külastajatele läks eriti hästi peale näitlik õppetund, mis juhtub kui hakata põlevat rasva veega kustutama.
Vaatamata vihmasele ilmale oli paari tunni jooksul uudistajaid üksjagu palju ja meeleolu hea.

Päästekoerad turvalisusmessil Ohutu päev

1. juunil 2010 toimunud lastekaitsepäeva turvalisusmessil Ohutu päev osales ka meie koerarühm. Koerad näitasid seda, mida nad oskavad, lasid end köitega kõrgustesse tõmmata, turnisid redelitel, ületasid tõkkeid ja otsisid “kannatanuid” ning andsid nende leidmisest korralikult teada.

Vaata kõiki pilte albumist: Ohutu päev 2010

Päästeamet rahastas projekti “Memme-Taadi kool” läbiviimist

Päästeamet korraldas mittetulundusühingutele projektikonkursi “Õnnetuste ennetamine 2010″, milles osales ka Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm projektiga “Memme-Taadi kool”.
“Memme-Taadi kool” on mõeldud Läänemaa äärealadel elavate eakate tuleohutusalase teadlikkuse tõstmiseks läbi koolituste ja individuaalse nõustamisteenuse.
On hea meel tõdeda, et meie esitatud projekt sai toetuse summas 60400 krooni, olles sellega suurima rahastuse saanud projekt üle terve Eesti, olles ühtlasi ainus projekt Lääne-Eestist mis toetust leidis.
Päästeamet korraldab projektikonkurssi mittetulundusühingutele “Õnnetuste ennetamine” juba mitmeid aastaid ja seekord esitati kokku 47 rahataotlust, millest rahastati 9.
Esitatud projektidega ja projektikonkursi komisjoni kommentaaridega on võimalik tutvuda Päästeameti koduleheküljel.