Abipäästja koolitus – jaanuar-veebruar 2010

Eelmise aasta lõpus korraldasime koostöös Lääne-Eesti Päästekeskusega 16-tunnise abipäästja koolituse, mille läbimine on eelduseks Lääne-Eesti Vabatahtliku Reservpäästerühma liikmeks saamisel. Kuna nii mõnedki soovijad ei saanud eelmise aasta koolitusel osaleda, siis kordame abipäästja koolitust juba õige pea.

Koolitus toimub 4-tunniste õppepäevadena, 25-26 jaanuaril ja 1-2 veebruaril, algusega kell 18:00, Läänemaa Päästeosakonna ruumes.

Registreerumine on lõppenud. Kohtumiseni koolitusel.

Abipäästja koolituse materjalid

Abipäästja koolitusel kasutatud materjalid:

Sissejuhatus, ajalugu, tänapäev, ülesanded, seadused jms – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Päästearmatuur – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Joatorud – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Tegutsemine tulekahju korral – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Esmased tulekustutusvahendid – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Tuletõrjeriietus – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Tuletõrjevoolikud – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Õlireostus – allalaadimiseks – veebis vaatamiseks

Metsatulekahjud – allalaadimiseksveebis vaatamiseks