Vabatahtliku päästja paberid korda

Vastavalt siseministri määrusele „Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord“ on meil vaja kokku koguda RPRi liikmete paberid.

Igal liikmel on vaja 1. septembriks paberkandjal esitada:

1. Taotlus
Taotluse vorm: VPK Taotlus
Taotluses tuleb märkida üksuseks, mille juurde end lasta määrata Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm
Päästeteenistuse staaži märgivad ainult need, kes on päästesüsteemis töötanud
Allkirjast allapoole jääva info tasemete kohta jätke täitmata.

2. Isikut tõendava dokumendi koopia

3. Kaks fotot mõõtmetega 4 × 5 cm.

4. Vabatahtliku päästja tervisetõend või mootorsõidukijuhi tervisetõend, mis ei ole vanem kui 5 aastat;

Kel pole kehtivat mootorsõidukijuhi tervisetõendit, leiab vabatahtliku päästja tervisetõendi blanketi siit

Dokumendid saatke RPRi postiaadressil: Endla 4, 90504 Haapsalu

Määrust saab lugeda siit

Uued liikmed

Anname teada, et meie ridadesse lisandus peale edukalt läbitud abipäästja koolitust 18 liiget. Nüüd on meid koos juba 32 ning tõenäoliselt kasvame lähiajal veelgi.

Juba jaanuaris-veebruaris on plaanis korraldada täiendav 16-tunnine abipäästja koolitus, mis annab läbijatele võimaluse osaleda õnnetuse tagajärgede likvideerimisel ja tuleohutusalases ennetustöös päästeteenistuja juhtimisel ning on vajalik eeldus Lääne-Eesti Vabatahtliku Reservpäästerühma liikmeks saamisel.

Koolituse täpsema toimumisaja ja -koha paneme paika juba uuel aastal, võimalik on registreeruda ka meie infomeili saajaks, selleks saatke oma sooviavaldusega meil aadressile info@laane.rpr.ee

Samuti jätkame uuel aastal ka oma liikmete koolitamist.

Alguses…

9. novembril 2009. aastal kogunes seltskond inimesi, kes olid valmis andma enda aega ja oskuseid selleks, et aidata seal, kus abi vaja on. Kuulasime Päästekeskuse esindaja ülevaadet olukorrast ja vajadustest, tutvusime peamiselt Tallinnas ja Harjumaal tegutseva Vabatahtliku Reservpäästerühma tegevusega ja otsustasime midagi analoogset teha. Teha selleks, et vajadusel aidata.

16. novembril toimus ka ametlik asutamiskoosolek ja juhatuse valimine. Samuti esitasime avalduse registrisse kandmiseks.