Abipäästja koolituse materjalid

Abipäästja koolitusel kasutatud materjalid:

Sissejuhatus, ajalugu, tänapäev, ülesanded, seadused jms – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Päästearmatuur – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Joatorud – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Tegutsemine tulekahju korral – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Esmased tulekustutusvahendid – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Tuletõrjeriietus – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Tuletõrjevoolikud – allalaadimiseksveebis vaatamiseks

Õlireostus – allalaadimiseks – veebis vaatamiseks

Metsatulekahjud – allalaadimiseksveebis vaatamiseks