Päästeamet rahastas projekti “Memme-Taadi kool” läbiviimist

Päästeamet korraldas mittetulundusühingutele projektikonkursi “Õnnetuste ennetamine 2010″, milles osales ka Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm projektiga “Memme-Taadi kool”.
“Memme-Taadi kool” on mõeldud Läänemaa äärealadel elavate eakate tuleohutusalase teadlikkuse tõstmiseks läbi koolituste ja individuaalse nõustamisteenuse.
On hea meel tõdeda, et meie esitatud projekt sai toetuse summas 60400 krooni, olles sellega suurima rahastuse saanud projekt üle terve Eesti, olles ühtlasi ainus projekt Lääne-Eestist mis toetust leidis.
Päästeamet korraldab projektikonkurssi mittetulundusühingutele “Õnnetuste ennetamine” juba mitmeid aastaid ja seekord esitati kokku 47 rahataotlust, millest rahastati 9.
Esitatud projektidega ja projektikonkursi komisjoni kommentaaridega on võimalik tutvuda Päästeameti koduleheküljel.